Statutter KMS

Eiker Ride- og Kjøreklubb

Statutter for klubbmesterskap


1. Klubbmesterskapet (KMS) er åpent for alle medlemmer med betalt kontingent for året. Rytteren må være fylt 11 år, hesten 4 år. Tittelen blir gitt til en ekvipasje som igjennom året har vist jevnt gode resultater og god deltagelse på klubbens stevner.


2. Det kåres én klubbmester i sprang og én i dressur. Gjeldende klasser er 60 og 80 cm med bedømming feil og stil, og klassene LC og LB. Ettersom hvilken plassering man får i klassen blir man tildelt en poengsum for dette. Dersom man vinner klassen blir man tildelt 100 poeng, neste rytter får 97 poeng, og slik fortsetter det ned med 3 poeng mellom hver plassering. Det er kun de plasserte som får poeng, alle uplasserte blir tildelt 50 poeng hver. Eliminering er lik 0 poeng. Poengtildelingen er uavhengig av hvilken klasse man har startet. Den ekvipasjen som har fått flest poeng etter endt stevnesesong har vunnet, og så nedover poengskalaen deretter.


3. For å kjempe om KMS tittelen må man delta i begge klubbens stevnene, to stevner i samme gren. Det er lov å delta i KMS i begge grener. Man må bestemme seg for hvilke klasse man vil kjempe om KMS tittelen i før første stevne for sesongen, og melde fra om dette på først anmeldelse.


4. Det er ekvipasjen (rytter + hest) som kjemper om tittelen. Dette vil si at man må ri samme hest i alle starter. Hvis man starter med flere hester, må man på første anmeldelse oppgi hvilken hest man vil kjempe om tittelen med.


5. En hest kan kun konkurrere om tittelen med en rytter det samme året (KR1 §150 pkt. 5). Det kreves minst 3 anmeldte og 3 startende i de klassene som teller til KMS.


6. Man må delta i den klassen man nivåmessig hører hjemme i. I dressur har man ikke lov til å kjempe om KMS tittelen i LC/LB hvis ekvipasjen har ridd til 67% eller høyere i gjeldende klasse tidligere (før første sesong start). I sprang har man ikke lov til å kjempe om KMS tittelen i 60 cm dersom man har startet 70cm eller høyere til feilfri med 72 stilpoeng eller mer. Man har ikke lov å kjempe om KMS tittelen i 80 cm dersom man har startet 90 cm eller høyere til feilfri med 72 stilpoeng eller mer. Hvis det åpenbart viser seg at ekvipasjen har valgt å starte i lavere klasser enn nivået tilsier, har styret rett til å nekte ekvipasjen å kjempe videre i KMS i denne klassen.
 
7. I KMS deles det ut 3 medaljer: Gull, sølv og bronse (regulert i KR1 §150 pkt.9). Det skal kun kåres én vinner av hver medalje. Dersom det er flere med lik poengsum vil det allmenne uttrykket avgjøre. Ved kun tre kandidater deles det kun ut gull og sølv medaljer. Ved kun to kandidater kun gull.
 
8. Klubbmesterne kåres og premieres på siste stevne på høsten. Utdelingen skjer så raskt poengene er utregnet etter siste klasse. Klubbmesterpokalen deles ut på årsmøte for klubben.


9. Oversikt over poengberegningen hittil oppdateres etter hvert stevne. Publiseres på stevneplassen og på nettsiden.

10. Styre kan fra år til år (med gyldig oppmøte for vedtak), regulere disse statuttene dersom dette er ønskelig eller nødvendig. Statuttene skal holdes innenfor allmenne regler og normer for ryttersporten (KR1 §150- 154) og idretten generelt.


11. Statuttene skal til enhver tid ligge tilgjengelig på klubbens nettside.

Godkjent styremøte 2019, med krav om evaluering på årsmøte 2020