Medlemskontingent 2020

 

 

 

 

 

MEDLEMSKONTINGENT 2020

 

 

350,- Seniormedlem (f.o.m. 18 år)

 

300,- Juniormedlem (t.o.m. 17 år)

 

500,- Familiemedlemskap

 

Bankkonto: 0530.17.96333

 

Betaling skal inneholde fullt navn på de(n) medlemsskapet gjelder, samt fødselsdato, adresse, tlf.nr og email.